Sekretesspolicy

Denna webbplats ("Webbplatsen") och service ("Tjänsten") ägs och underhålls av Intra Research AB, Sverige (härefter kallad „OpinionArena”). Denna policy förklarar vilken information OpinionArena samlar om medlemmar på webbplatsen och hur vi använder den här informationen.

Vi tillhandahåller våra medlemmar en klar översyn över vilka uppgifter vi lagrar om dem, och hur dessa andvänds. Genom att registrera Dig som medlem ger Du oss lov att spara och använda Dina uppgifter i syfte att genomföra marknadsundersökningar eller sammanställa statistik. Du kan när som helst få se vilken data vi har sparat om Dig eller begära att få Din data raderat från våra servrar.

OpinionArenas medlemsprogram drivs som en undersökningspanel för personer som frivilligt registrerat sig på webbplatsen ("Medlemmar"). Medlemmen kan delta i erbjudna undersökningar länkade till Tjänsten och genomförda av OpinionArena eller tredje part. Under vissa omständigheter kan medlemmar belönas med pengar ("Belöningar") för att delta i vissa aktiviteter såsom att svara på enkäter.

Insamling och användning av personlig information

OpinionArena samlar bara in och lagrar sådan information som är

- Obligatorisk medlemsinformation under registreringsprocessen (e-postadress, lösenord, smeknamn, födelseår, kön, postnummer, utbildningsnivå och yrke status) eller
- Information som ges frivilligt av dig i svar på specifika förfrågningar om information i din medlemsprofil (Ytterligare profilering).

OpinionArena samlar bara in information som är nödvändig för oss för att utföra vår verksamhet och tillhandahålla Tjänsten till dig.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter (namn, smeknamn, adress, e-postadress eller telefonnummer) med någon tredje part förutom enligt vad som anges i denna integritetspolicy eller om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke.

Du samtycker uttryckligen att vi kan dela personlig information genom ett identifieringsnummer som inbegriper t.ex. födelseår, postnummer, kön, utbildningsnivå och yrkesstatus, liksom annan personlig information med andra marknadsundersökningsföretag i syfte att identifiera tredjeparts undersökning möjligheter att du kan vara berättigad till.

Om du är lämplig för en undersökning, kommer tredje parts marknadsundersökningsföretag att ställa ett identifikationsnummer och en enkätlänk till vårt förfogande och vi kommer att bjuda in dig att delta i undersökningen. Om du har några frågor om datadelning, vänligen kontakta vår support via vårt kontaktformulär.

Vi får erbjuda informationsformulär på uppdrag av våra kunder. Dessa formulär kommer tydligt identifiera namn och kontaktuppgifter på organisationen som samlar informationen och den information du lämnar kommer att hanteras enligt sekretesspolicy för den tredje parten. I händelse av att du fyller i ett webbformulär hos oss, kommer vi bara avslöja den specifika information som tillhandahålls av dig till denna specifika tredje part

Med de undantag som anges ovan, kommer vi inte lämna ut din information till tredje part utan din tillåtelse, såvida inte en sådan åtgärd är nödvändig för att:

a. Uppfylla våra åtaganden från kontraktet och tillhandahålla tjänsten till dig;
b. Uppfylla juridiska krav eller följa ett rättsligt förfarande;

Vi kan få tillgång till ditt konto, inklusive dess innehåll, under de omständigheter som anges ovan eller för att svara på frågor om service eller lösa tekniska problem.

Vi kan också dela din personliga information och/eller sociodemografiska information, inklusive men inte begränsat till, ett unikt identifieringsnummer ("ID"), postnummer, kön, civilstånd, utbildning, etnicitet/härkomst (där tillåtet enligt gällande lag), anställningsrelaterad information och icke personligt identifierbar information om medlemmar i hushållet, med tredje parts testföretag/marknadsundersökningsföretag (enskilt ett "tredje parts marknadsundersökningsföretag" och kollektivt "tredje parts marknadsundersökningsföretag") i syfte att identifiera undersökningsmöjligheter som du kan vara berättigad till via tredje parts marknadsundersökningsföretag. Om du är berättigad till en undersökningsmöjlighet tillhandahåller tredje parts marknadsundersökningsföretag ditt unika ID-nummer och en undersökningslänk till oss och vi bjuder in dig att delta i undersökningen. Vi delar inte namn, e-postadress eller telefonnummer med tredje parts marknadsundersökningsföretag.

Användning av annan information

OpinionArena kan skapa allmänna aggregerade data (t.ex. åldersgrupper, intresseprofiler, geografiska områden och andra icke-identifierande information) om våra medlemmar och göra den tillgänglig för befintliga och potentiella annonsörer, affärspartners och investerare. Dessa insamlade data innehåller aldrig specifik identifierbar information om någon enskild användare.

OpinionArenas servrar registrerar automatiskt det första blocket av din IP-adress, webbläsarens typ och operativsystem när du öppnar vår webbplats. Vi kan använda denna information för att diagnostisera problem med vår server, administrera vår webbplats och sammanställa aggregerad användarinformation för våra annonsörer.

OpinionArena använder cookies för att anpassa din sökning och identifiera dig när du är inloggad på vår webbplats och/eller deltar i våra undersökningar eller någon annan undersökning av våra partnerföretag. Vi kan också använda cookies så att du kan delta i undersökningar om särskilda annonser och kampanjer du visa när du surfar på webben. För att underlätta genomförandet av dessa undersökningar kan vissa tredjeparts undersökningsföretag skriva, ställa in, eller läsa cookies, lokalt delade/lagrade objekt, flash cookies, och/eller någon annan relaterad teknik. Om du deltar, kan du kontaktas igen genom online-annonsering eller kampanjer och marknadsundersökningsföretaget kommer att använda tredje parts teknik för att avgöra om du har sett, klickat på, eller på annat sätt interagerat med online-annons eller reklam. Om du har interagerat med online-annons eller reklam, kommer marknadsundersökningsföretaget eller deras partners ger dig möjlighet att fylla i enkäten genom OpinionArena. Om du inte vill delta i detta program, kan du säga upp prenumerationen från OpinionArenas webbplats och tredjeparts teknik kommer inte att ställas in i din webbläsare.

Datasäkerhet

Information som samlas in av OpinionArena lagras i enlighet med vår webbplats säkerhetspolicy och vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att medlemmarnas information är säker från obehörig åtkomst, störningar och förlust, ändring eller avslöjande. Om OpinionArena inte längre kräver en specifik information, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att förstöra sådan information.

Kommunikation via e-post

All kommunikation via e-post som är resultatet av ditt OpinionArena-medlemskap kommer att sändas direkt från oss och kommer tydligt att innehålla OpinionArenas logotyp och våra kontaktuppgifter. Ingen av våra partnerföretag kommer att kontakta dig direkt. Efter att ha avslutat en viss undersökning, kan du uppleva en lucka på ett visst antal dagar före en annan undersökningsinbjudan erbjuds. Även om alla försök görs att skicka varje medlem inbjudningar till undersökningar ofta beror på olika faktorer, kan en viss medlem inte ta emot så många inbjudningar att delta i undersökningar som de skulle vilja. Observera att OpinionArena inte har någon skyldighet att erbjuda något specifikt eller minsta antal inbjudningar till undersökningar

Avsluta medlemskap

Som ett villkor för medlemskap, måste du ange en giltig e-postadress och vara överens om att acceptera inbjudningar till undersökningar från oss.

Om du inte vill ta emot inbjudningar till undersökningar från oss, måste du avsluta ditt medlemskap genom att använda de system som tillhandahålls i profilen. En länk till en opt-out alternativet finns också längst ner på varje undersökningsinbjudan vi skickar dig (du kommer att behöva logga in först). Genom att följa den här länken kan du avsluta ditt medlemskap.

I händelse av att du valt bort kan det ta upp till 72 timmar för din begäran att få effekt. Du kommer inte att få några ytterligare e-kampanjer från oss efter denna tidpunkt.

Kontakta oss

Om Du har frågor eller vill kommentera något angående sekretesspolicy dokumentet är Du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan.