Om oss

Portalen OpinionArena erbjuder dig att delta i undersökningar och få ersättning för detta. Portalens medlemmar tjänar poäng när de fyller i enkäter; poängen kan bytas mot olika produkter och tjänster såsom presentkort eller donationer till välgörenhet.

OpinionArena förmedlar undersökningar – som beställs av t ex institutioner, marknadsundersökningsbolag, stora produktionsföretag, reklambolag osv. Vi håller Dina personuppgifter hemliga och lämnar aldrig ut dem till andra företag.

Poäng är "pengar" i portalen OpinionArena. Medlemmarna får poäng i följande fall:

  • För deltagande i undersökningar
  • När de bjuder in nya medlemmar
  • När de fyller i snabbenkäter
  • När de kompletterar sin profil
Medlemmar i OpinionArena tjänar poäng när det fyller i enkäter. Poängen kan bytas mot tjänster och produkter. Man kan:

  • Byta poängen mot olika presentkort
  • Skänka poängen till välgörenhet
Nej, poängen i OpinionArena går aldrig ut.

OpinionArena är den snabbast växande enkätplattformen i Sverige. Våra medlemmar är internetanvändare mellan 15 och 75 år som är bosatta i Sverige. Varje medlem belönas för att ha fyllt i enkäter och delat med sig av sina åsikter.

OpinionArena genomför undersökningar om produkter, tjänster, politik och varumärkeskännedom. Vi är intresserade av människors åsikter och attityder, vi sysslar inte med försäljning eller marknadsföring. Man kan delta i undersökningar via dator eller mobiltelefon. Våra medlemmar väljer själva om och när de deltar i undersökningar.

Vi belönar våra medlemmar för deras svar. När Du har registrerat Dig börjar Du tjäna poäng på varje undersökning som Du deltar i. Sedan kan Du välja ut olika produkter eller tjänster för dessa poäng. Antalet intjänade poäng beror på enkätens längd och komplexitet. Dessutom lottar vi ut fina priser mellan deltagare efter undersökningar.

Medlemskap

Du ska vara bosatt i Sverige och minst 15 år gammal samt ha en personlig e-postadress.

Det är enkelt att bli medlem i OpinionArena.

Steg ett: Registrera genom att ange Din e-postadress.
Steg två:Ett bekräftelsemeddelande skickas till Din e-post med instruktioner för aktivering av kontot.
Steg tre:När Du har loggat in för första gången, fyll i Din profil i portalen. Ju mer detaljerat Du fyller i Din profil och ju oftare Du uppdaterar den desto fler inbjudningar till undersökningar Du kommer att få.
Om Du har angett Din e-post men inte fått bekräftelsemeddelandet, prova följande.

1. Titta i Din skräppost-mapp – vårt meddelande har kanske hamnat där. Detta är den vanligaste orsaken till att man inte får våra meddelanden. P.S. För att undvika detta rekommenderar vi att vitlista OpinionArena.
2. Om bekräftelsemeddelandet inte heller finns i skräppost-mappen, kontakta oss via kontaktformuläret.

Ja, Dina uppgifter är väl skyddade. OpinionArena följer integritetskraven strikt. OpinionArena lämnar aldrig ut Dina personuppgifter till tredje part och använder dem inte för reklam eller sändning av annan information som inte berör undersökningarna.

Använd inloggningslänken längst upp till höger på vår sida. Skriv in Din e-postadress i det första fältet och Ditt lösenord i det andra fältet. Om Du har använt Ditt Facebook- eller Google+-konto för att registrera Dig, klicka på respektive länk för att logga in.

Detta kan hända av flera olika skäl. Försök följande.

  • Kontrollera att Du använder samma e-postadress för inloggning som Du har registrerat Dig med. Kanske råkade Du använda Din arbets-e-post, inte den personliga e-postadressen.
  • Försäkra Dig om att Du använde rätt lösenord. Kanske har Du ändrat eller glömt det.
  • Lös problemet genom att använda länken „Jag har glömt lösenordet“ vid fönstret för inloggning. Om detta inte hjälper, var god kontakta oss.

Delta i undersökningar

Du kan tjäna hundratals poäng när Du deltar i undersökningar från OpinionArena och svarar på frågor om Din livsstil och vanor. Intjänade poäng kan bytas mot presenter eller användas för att donera till välgörenhet.

Dina svar hjälper företag att utveckla nya produkter och tjänster. Till exempel kan Du ställas frågor om Din åsikt om något nytt produktnamn, en förpackning eller en smak. Företag använder den högkvalitativa återkopplingen av medlemmar i OpinionArena vid sitt beslutsfattande.

Antalet poäng beror på enkätens längd och komplexitet och anges i inbjudan som sänds till medlemmens e-postadress. För varju undersökning man deltar i, tjänar man något – poäng eller lotter i en dragning. Du tjänar även poäng om det visar sig att inga fler individer med Din profil behövs.

Antalet intjänade poäng är i så fall proportionerligt med antalet besvarade frågor. Vid många undersökningar ställs individer med olika profil ett olika antal frågor. I vissa fall kan antalet tjänade poäng bero på antalet besvarade frågor.

Om det visar sig att respondenten har ljugit vid ifyllande av enkät kan vi ensidigt avbryta samarbetet. I så fall förlorar Du alla redan intjänade poäng och vi stänger Ditt konto.

OpinionArena och undersökningsbolag vars enkäter vi förmedlar har utarbetat olika metoder för att kontrollera och mäta eventuella brister. Nedan beskrivs några exempel.

Inkonsekventa svar
Vi ställer t ex samma faktafråga (t ex om respondentens ålder) i två olika undersökningar. Vi kan även ställa samma fråga två gånger i en enkät – i början och i slutet. Om respondenten ger olika svar anser vi detta som ett tillräckligt bevis på att man inte har svarat ärligt.

Information anges för snabbt
Vi vet hur mycket tid det tar i genomsnitt att fylla i en enkät. Om respondenten försöker svara snabbt och utan att tänka först gör man det oftast betydligt snabbare än en genomsnittlig respondent.

För lika svar på olika frågor
Det är lätt att kontrollera om respondenten har väljt samma svarsalternativ vid olika frågor. T ex alla frågor besvaras med svarsalternativ A eller 1.

Irrelevanta svar
En del av frågorna kan besvaras med fritext. Systemet känner igen det om ett fritextfält innehåller osammanhängande text eller bara tecken.

För att öka chanserna till att få inbjudningar ber vi Dig se till att fylla i din profil. Kunder anlitar oss för att hitta deltagare som uppfyller vissa kriterier – t ex kan en undersökning avse respondenter som är 30–40 år gamla och bor i Luleå.

Snabbenkäter är korta undersökningar som kan fyllas i direkt efter inloggning i OpinionArena. Antalet poäng som man tjänar anges i början av enkäten.

Undersökningsresultaten är absolut konfidentiella och integriteten garanteras alltid. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon undersökningsbeställare. Ibland frågar man om Dina kontaktuppgifter för en uppföljningsintervju eller för att kunna sända Dig produkter för provning. I så fall kan Du alltid låta bli att svara.

Marknadsundersökningar är ett seriöst område. Information som vi samlar in påverkar mycket viktiga beslut. För att företag ska kunna göra rätt val ska deltagarna i undersökningar besvara frågorna precist och ärligt.

OpinionArena har infört flera tekniker och system för att kontrollera svarens kvalitet. Om vi får tydliga bevis på att respondenten inte har varit ärlig äger vi rätt att stänga kontot och radera intjänade poäng.

När du rekommenderar oss till någon som sedan registrerar sig tjänar Du 60 poäng. Vi överför dessa till Ditt konto omedelbart när personen som Du har bjudit in har registrerat sig och deltar i sin första undersökning. Det enklaste sättet att bjuda in en kompis är att ange kompisens namn och e-postadress här.

Våra andvändarvillkor | Sekretesspolicy | Kontakta oss